شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
طشت گذاری مسجد اعظم

تصاویری از مراسم طشت گذاری ۹۷ مسجد اعظم اردبیل

[…]