شهریور ۱۵, ۱۳۹۷

پوشش عزاداری اردبیل/ لحظه به لحظه محرم اردبیل

[…]
شهریور ۱۲, ۱۳۹۷
محرم اردبیل,عزاداری اردبیل,طشت گذاری اردبیل,زمان طشت گذاری اردبیل

تقویم مراسم سنتی طشت گذاری محرم ۹۷ اردبیل

[…]
شهریور ۸, ۱۳۹۶
عزاداری اردبیل,شهروند خبرنگار اردبیل,محرم 96 اردبیل,تصاویر محرم اردبیل

محرم ۹۶ همراه با اردبیل ۲۴ / پوشش مراسم عزاداری استان اردبیل

[…]