شهریور ۱۸, ۱۳۹۷
طشت گذاری مسجد جامع اردبیل

تصاویر مراسم طشت گذاری ۹۷ مسجد جامع اردبیل

[…]