پدیده جدید فروش کره فله ای پشت وانت در اردبیل

پدیده جدید در اردبیل
فروش کره فله ای پشت وانت!

#شهروند_خبرنگار

با ورود به بخش شهروند خبرنگار و ارسال تصاویر و نوشته های خود، شهروند خبرنگار افتخاری ما باشید.

1+