مبل نورانی نصب شده در مسیر میدان بسیج اردبیل به ارتش

به همت شهرداری اردبیل، زیبا سازی مسیر بسیج به سمت ارتش به پایان رسیده و مبل های نورانی نصب شده بر زیبایی آن افزوده است.

ارسالی از بهروز

#شهروند_خبرنگار

با ورود به بخش شهروند خبرنگار و ارسال تصاویر و نوشته های خود، شهروند خبرنگار افتخاری ما باشید.

0