جشن بزرگ روز اردبیل منطقه نمونه گردشگری شورابیل

جشن بزرگ روز اردبیل با حضور چهره های فرهنگی، هنری و ورزشی استان اکبر عبدی, فرهاد قائمیان, بهنام تشکر و سجاد انوشیروانی و با هنرنمایی استاد ودود موذن زاده از ساعت ۲۱ چهارم مرداد در منطقه شورابیل اردبیل برگزار شد.

0