به دنبال چه نوع رویدادی می گردید؟

اگر برگزار کننده رویداد و مراسمی هستید نگران نباشید، با ثبت آن در اردبیل24 و اشتراک گذاری آن در بین کاربران فضای مجازی، میزبان خیل کثیری از مهمانهایی باشید که به دعوت شما در رویدادتان شرکت کرده اند.

همچنین اگر شرکت کننده هستید می توانید با یک گشت و گذار کوچک در اردبیل 24 ، مراسم مورد نظر خود را انتخاب کرده و در آن شرکت نمایید.بستن
ورود به اردبیل 24