تماس با اردبیل 24

با استفاده از فرم زیر می توانید با ما در ارتباط باشید و در اولین فرصت به درخواست شما رسیدگی خواهد شد.
در صورت نیاز به تماس مستقیم ، لطفا با استفاده از اطلاعات زیر اقدام نمایید.

Tel : 0919 788 1083
email : farzadardabil@gmail.com
telegram : @ardabil24
whatsapp : 0919 788 1083