آب و هوای اردبیل

آب و هوای اردبیل در زمستان سرد و تابستانهای معتدلی دارد.

اردبیل در طول فصل زمستان، یکی از مکان های سرد ایران می باشد. متوسط درجه حرارت سالانه اردبیل 5/8 درجه و بارندگی سالانه آن 344 میلیمتر و تعداد روزهای یخبندان اردبیل حدودا 151 روز می باشد.

این شهر در ۲۱۹ کیلومتری شهر تبریز و ۵۷۸ کیلومتری تهران واقع شده است.