مشاهیر و مفاخر استان اردبیل


اردبیل یکی از شهرهای تاریخی و باستانی ایران می باشد که نقش مهمی در تاریخ این کشور ایفا نموده است.

از سرداران شهیدش تا قهرمانان ، پهلوانان، مداحان و شاعران پر آوازه اش که شهرت جهانی برای اردبیل فراهم آورده است و نام اردبیل در گوشه و کنار این جهان به واسطه این عزیزان، تاریخ و مردمان خونگرمش به نیکی یاد می شود.


در این بخش به معرفی مشاهیر و مفاخر اردبیلی می پردازیم.

دی ۷, ۱۳۹۷

علی دایی شهریار ایران فرزند ساوالان

[…]
مهر ۱۶, ۱۳۹۶
salim-ardabil24

فخرالذاکرین مرحوم حاج سلیم موذن زاده اردبیلی

[…]